LENA OLVING NY ORDFÖRANDE I SCANDINOVA

Uppsala, 28 maj, 2020. Lena Olving, tidigare VD på Mycronic AB (publ), valdes till ny ordförande i ScandiNova Systems’ styrelse vid bolagets årsstämma den 5 maj.

-Jag är mycket glad över att ha fått förtroendet att vara ordförande i ScandiNova’s styrelse. Jag ser fram emot att få bidra med min erfarenhet från tillväxtresor i högteknologiska internationella bolag. ScandiNova står inför många spännande utmaningar när det gäller att fortsätta etablera sin världsledande teknologi, inom såväl befintliga applikationsområden, så som radioterapi, industriell röntgen och forskning, men även inom många nya områden, säger Lena Olving.

Lena Olving – som efterträder Per-Erik Mohlin på posten som ordförande – lämnade Mycronic i maj 2019 efter 6 år som vd. Hennes gedigna yrkeserfarenhet inkluderar även 25 år på Volvo Personvagnar AB varav 5 år i Asien och 7 år i koncernledningen, 5 år på Saab AB (publ), försvars- och säkerhetskoncernen, som ställföreträdande koncernchef och 4 år som VD på Samhall Högland AB. Lena är även ordförande i styrelsen för Academic Work Holding AB och Kungliga Operan samt styrelseledamot i Munters AB (publ), Assa Abloy AB (publ), Investment AB Latour (publ), NXP (publ), Stena Metall AB och IVA’s Näringslivsråd. Lena utsågs till Näringslivets mäktigaste kvinna 2010 av Veckans Affärer.

Till ny ledamot i ScandiNova’s styrelse valdes även Filip Petersson, Investment Director på Fairpoint Capital, som efterträder Ulf Lewander som investeringsfondens ägarrepresentant. Övriga ledamöter i styrelsen är Per Anell (Industrifonden), Gösta Johannesson (Bure Equity AB), Bengt Engström och Mikael Lindholm (grundare och vice vd).

News Release, eng

För ytterligare information, kontakta:
Erik Sundström, Kommunikationschef, ScandiNova Systems AB
+46 70 395 33 95
erik.sundstrom@scandinovasystems.com

 

OM SCANDINOVA

ScandiNova Systems AB är ett Uppsalabaserat teknikföretag, som är världsledande inom utveckling och produktion av pulsade högspänningsaggregat, så kallade modulatorer. Aggregaten har en nyckelfunktion inom olika typer av användningsområden, tex cancerbehandling, industriröntgen och vetenskaplig forskning. Mer än 95% exporteras utomlands till kunder i 45 länder, bl a USA, Kina och Europa. Bland företagets kunder kan nämnas Varian Medical System, Elekta, CERN, och MaxIV i Lund.

ScandiNova har sitt huvudkontor och tillverkningen i Ultuna, Uppsala. 2018 etablerads ett försäljningskontor i Tokyo och sedan tidigare har företaget även ett kontor i USA och försäljningsrepresentanter i ytterligare åtta länder. Företaget hade 2019 en omsättning på 192 mkr och ca 80 anställda. Huvudägare är Industrifonden, Bure Equity AB och SEB Venture Capital.

ScandiNova grundades 2001 som en spin-off från Scanditronix. Mikael Lindholm, en av grundarna finns fortfarande kvar i bolaget som SVP Sales & Marketing. Tillsammans med David Woodburn (UK) and Walter Crewson (US) utvecklade de en patenterad teknologi för Pulsmodulatorer baserat på halvledare (som ersätter elektronrör) vilket förbättrade både tillförlitligheten, prestandan och möjliggjorde kompaktare produkter. Fördelar som uppskattats hos kunderna inom en rad applikationer. Teknologin håller på att etablera sig som standard på världsmarknaden och är nu accepterad av de flesta kunder.

ScandiNova har de senaste åren haft en stigande efterfrågan från framförallt tillverkare av radioterapiutrustning (cancerbehandling), där en majoritet av aktörerna valt eller är på väg att välja ScandiNova som leverantör. Bolaget växer även inom sina övriga segment – främst industriell röntgen, radar och vetenskaplig forskning.

www.scandinovasystems.com

Need help finding a product?

Get contacted by ScandiNova

Required