Jobba som konstruktör

Ola Robberts

Hur är det att jobba som konstruktör?

Som konstruktör blir man aldrig fullärd, det är ett lärande som aldrig upphör

Konstruktören Ola Robberts är med sina 10 år i företaget utan tvekan en äkta ScandiNova-veteran. Vi bokade en träff och lät honom beskriva vidden av sin arbetsroll. Hur är det egentligen att jobba som konstruktör?

Den 41-åriga familjefadern Ola Robberts kommer ursprungligen från Gävletrakten men har kallat Uppsala sin hemstad under ca 15 års tid. Med en examen från KTH som civilingenjör med inriktning på maskinkonstruktion i bagaget inleddes karriären på Sandvik Coromant, innan han sedan tog anställning hos ScandiNova. Ett beslut han aldrig ångrat.

Hur skulle du beskriva din roll inom ScandiNova och hur är det att jobba som konstruktör?

Jag är konstruktör, en roll jag haft under alla mina år på ScandiNova. Som konstruktör skapar du produktionsunderlag för inköp, tillverkning och montering. Man fungerar också som ett stöd i säljorganisationens offertarbete och framtagning av marknadsmaterial.

I ScandiNovas standardsortiment ingår ett antal produktplattformar, som vi konstruktörer är ansvariga för att upprätthålla och utveckla vidare. Vi utför även olika typer av kundanpassningar inom vissa dedikerade projekt. Själva arbetet omfattar ett stort spann av konstruktion, däribland finmekanik, elektromekanik och grovmekanik. Vanliga tekniska problemformuleringar är inom dimensionering av elektrisk isolation, skruvförband, svetsning, kylsystem och FEM-beräkningar. Överlag är det är ganska mycket olika saker att tänka på. Det är en ganska bred roll.

Visade det sig att du fick den roll som du trodde på förhand?

Även om ScandiNova förvisso inte är särskilt stort företag idag så var var det betydligt mindre när jag började. Jag insåg att rollen skulle vara annorlunda gentemot att jobba för en stor koncern, vilket också var något jag sökte efter. Jag ville ha en bredare roll och vara mer delaktig i saker som händer.

Samtidigt så är det naturligt att rollen smalnas av i takt med att ScandiNova växer som organisation. Vilket innebär att man i större utsträckning får hjälp med moment som man inte är expert på, utan mer kan fokusera på sina kärnkunskaper. Som konstruktör blir man aldrig fullärd, det är ett lärande som aldrig upphör.

Det låter som en lärorik miljö?

Ja, verkligen!

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för en konstruktör?

Varje ny arbetsvecka inleds med ett gemensamt avdelningsmöte där vi går igenom vilka kundprojekt som måste hanteras under den stundande veckan. Vi prioriterar vad som ska göras och tilldelas personliga arbetsuppgifter som sedan bockas av.

Ett återkommande scenario under en vanlig arbetsdag är att man ska ta fram ett produktionsunderlag för en modul som ingår i vårt system av standardprodukter. Det kan röra sig om att konstruera plåtdetaljer, lådor med innanmäte och en stycklista – det vill säga en så kallad BOM, Bill of materials. Detta mynnar sedan ut i färdiga ritningar som vi lämnar över till produktionen.

Generellt sätt så styr projektet hur dagarna ser ut. Just arbetet med att upprätthålla standardprodukterna är ju ständigt pågående och något vi kontinuerligt försöker avvara tid för. Samtidigt måste de aktuella kundprojekten levereras så fort som möjligt, så det jobbar vi med i första hand.

Vad är det mest fascinerande med ditt jobb?

Ibland dyker det upp nya applikationer som innebär nya tekniska utmaningar och tekniska krav. Applikationer som vi måste anpassa vår standardprodukt utifrån. En typ av problemlösning som alltid är motiverande och stimulerande.

Men även att ta en produkt till serieproduktion är ju en kittlande utmaning! Något som innebär att man måste överväga precis allt i processen. Att produktionsmetoderna som används ger bra produktivitet, att alla krav uppfylls, att tillverkningen är kostnadseffektiv, att produkten är lätt att montera och serva i framtiden osv.

Det måste vara en mäktig känsla att se sin färdiga slutprodukt rulla ut?

Ja, utan tvekan. Att ta något från ritbordet till att maskinen rullar ut genom porten är något speciellt. Det är alltid väldigt kul att vara med hela vägen, från ax till limpa.

Vad är det intressantaste du gjort under din tid på ScandiNova?

Jag har arbetat otroligt mycket med en kund i Schweiz – ett forskningsinstitut, PSI. De efterfrågade en modulator som uppfyllde ett antal krav. Eftersom dessa krav var en bit ifrån vår standardlösning så fick vi anpassa leveransen. Det var ett långt och omfattande projekt som verkligen var utmanande på alla plan. Men samtidigt också väldigt stimulerande när vi väl hade gått i mål.

Som jag nämnde förut, så är det en otroligt mäktig känsla att få se den färdiga produkten. När sedan kunden är nöjd och ger positiv feedback så är ju det den ultimata tillfredsställelsen.

Hur skulle du beskriva ScandiNova som företag? Hur är teamet?

Scandinova är ett innovationsföretag som hela tiden utvecklas på ett spännande sätt. Att få vara med på en sådan utvecklingsresa, att vara delaktig i skapandet av ett nytt industriföretag, är en spännande och en härlig känsla. ScandiNova arbetar mot flera applikationer, branscher och tekniska krav som hela tiden ger oss nya inspirerande utmaningar att hantera.

Vi är ett väldigt bra team på Scandinova. Företaget anordna ofta roliga events, vilket skapar en bra teamkänsla. Att vi alltid hjälps åt, teamkänslan och den höga förmågan att lösa problem är det som jag tycker bäst beskriver hur det är att jobba på Scandinova. Vi är många som jobbar här med olika bakgrunder så det är alltid lätt att komma in i gänget som ny.

Varför bör man överväga en karriär inom ScandiNova?

Du kommer få vara med och uppleva resan att bygga vidare på innovationsföretaget Scandinova. Att skapa ett betydande industriföretag från grunden. Vilket i dagsläget måste anses som något unikt.

Vi har många duktiga medarbetare som verkligen kan sina saker, man får lära sig väldigt mycket om allt möjligt. Även om en modulator inom högeffektsområdet är en ganska specifik och smal produkt så har vi applikationer som verkar inom ett brett spektrum. Man blir därför inte insnöad inom sitt område, utan får arbeta aktivt med både medical, industri och forskningsbranschen.

Har du fler frågor om hur det är att jobba som konstruktör? Kontakta oss!

Need help finding a product?

Get contacted by ScandiNova

Required