Vad gör en Supply Chain Manager?

Camilla Stoor

Vad gör en Supply Chain Manager?

Man får vara lite av en allkonstnär

Camilla Stoor är i sin roll som Supply Chain Manager spindeln i nätet för att alla delar av ScandiNovas produktion ska flyta på prickfritt. Men vad gör en Supply Chain Manager? Vad gör hon på en vanlig arbetsdag?

Tror du att en roll inom ScandiNova automatiskt kräver långa ingenjörsstudier? Tänk om! Camilla Stoor är ett bra exempel på detta. Före hon började på ScandiNova så hade Camilla under många år varit verksam inom detaljhandelsbranschen och inom diverse tillverkande företag. Där hon innehaft flertalet essentiella roller som exempelvis inköpschef, materialstyrningschef och kategorichef.

Hur skulle du beskriva din roll på ScandiNova? Vad gör en Supply Chain Manager?

Jag har jobbat här sedan 2015 och idag är jag Supply Chain Manager. Det innebär i korthet att jag ansvarar över lager, logistik, inköp och frakter. Rollen består i att är få ihop helheten mellan inköp, materialförsörjning, logisitiken internt och tillslut få ut produkterna. Supply Chain är hela den kedjan.

Man kan ju lätt tänka sig att lagerarbete innebär en traditionell lagerroll där man tar emot leveranser och kör truck. Så är det inte på ScandiNova. Lager är logistik, otroligt mycket administrativt jobb, där man måste vara en fena i systemet för att kunna hantera det. Man plockar ut material till monteringen, sköter avrapporteringen och måste dessutom vara duktig på att synka frakter och transporter.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för en Supply Chain Manager?

En vanlig arbetsdag inleds med att jag har en klar bild av vad jag ska göra under dagen. En plan som ofta förändrats helt och hållet när jag väl summerar dagen. Mina arbetsdagar är ständigt föränderliga, man måste vara lite av en flexibel allkonstnär för att kunna hantera mitt jobb. Sedan har jag 8-9 personer under mig, vilket gör att det hela tiden händer saker och ting. Någon drar i nödbromsen där, någon säger att det här har hänt här. Samtidigt får vi inte parallellt med detta tappa fokus på att uppfylla våra övergripande affärsmål.

Vi har otroligt många kontaktytor, både internt som externt. Olika forum, avstämningar, konstruktiva möten och planeringsmöten står på menyn. Det beror på att vi växer så snabbt. Man måste hela tiden utmana sina egna tillvägagångssätt, för det som var Best Practice 2015, det gäller inte idag.

ScandiNova är en ständigt utvecklande miljö och inte frågan om någon statisk förvaltningsverksamhet. Här stagnerar du inte. Istället måste du gilla ett högt tempo där du växer konstant.

Vad är det mest fascinerande med ditt jobb?

Det som är mest fascinerande är den här snabba tillväxten som vi för närvarande har, för det gör att du hela tiden måste utmana dig själv, ditt arbetssätt och ditt eget tankesätt. Det som var rätt för ett år sedan måste du se på andra sätt idag. Det låter som uttjatade floskler, men det är verkligen så.

Vad är det intressantaste som du gjort under din tid på ScandiNova?

När jag började 2015 så hade vi inte någon riktig inköpsorganisation. Ingen Supply Chain att tala om, utan bara en inköpsgrupp. Det har vi skapat nu. I dagsläget är det verkligen ett eget ben inom organisationen. Personligen är det mest speciellt för mig, att vi skapat ett dynamiskt team där jag själv tillsatt människorna. Vi har verkligen lyckats värva god kompetens till den här avdelningen och skapat hela the Supply Chain från grunden.

Hur skulle du beskriva ScandiNova som företag? Hur är teamet?

Vi är verkligen ett sammansvetsat team. Man jobbar tillsammans, man jobbar inte en och en, utan är en lagspelare. Trots att vi har gått från ganska få anställda så har vi lyckats behålla teamkänslan när vi blivit betydligt fler. Ledningen värnar om teamkänslan och vill bygga en social och öppen kultur kring gemenskapen. Det är en viktig kärna i företaget.

Jag ska inte på andra sätt likna oss vid Google men vi eftersträvar en liknande familjekänsla, man ska verkligen känna att vi gör det här tillsammans. Det ingen på ScandiNova som går till sitt arbete och enbart gör sin egen uppgift, utan alla är en lika viktig pusselbit i helheten.

Vi har mysfika varje torsdag där vi samlar hela personalstyrkan. Sådana små aktiviteter, som gör att man träffar alla och trivs på jobbet är, förutom standardiserade personalförmåner, något vi prioriterar. En öppen kultur som medför att det är lätt att komma in i teamet om man är nyanställd.

Varför bör man överväga en karriär inom ScandiNova?

Här får du utvecklas i takt med att företaget tar nya steg och växer. Jag tror man måste gilla den otroliga tillväxtresa vi står inför. Idag omsätter ScandiNova ca 170 miljoner kronor och ska omsätta närmare 800 miljoner kronor inom en femårsperiod. Du kommer hamna i en dynamisk miljö med väldigt kompetenta arbetskamrater.

Man ska inte heller glömma bort att det finns goda utvecklingsmöjligheter inom organisationen. Många personer har genom åren bytt tjänster och roller som ett led i en aktiv internrekrytering.

Vi hoppas du fått en inblick i vad en Supply Chain Manager gör. Se vilka tjänster som vi för tillfället söker personal till!

Need help finding a product?

Get contacted by ScandiNova

Required